İş

Rekabet Kurumu, dijital dönüşümü rekabet hukuku açısından inceledi

Kurumun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, internet kullanımının artması ve teknolojik gelişmelerin hızının tüm dünyada işletmelerin iş modellerini ve çalışma ilkelerini derinden etkilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, bu dönüşümün dijital pazarlardaki tüketici tercihlerini de şekillendirdiği belirtilirken, klasik iş modellerinden farklılaşan ve rekabet hukuku uygulamasına meydan okuyan birçok özelliğiyle dijital pazarların giderek artan bir şekilde rekabet otoritelerinin merceğine girdiği anlatıldı. ve genellikle inceleme konusudur.

Açıklamada, sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte dijital piyasaların yapısına ve işleyişine uygun olarak rekabetçi müdahalelerin neler olabileceği, rekabet hukuku ve siyasetinin nasıl olabileceği sorularına cevap arandığı belirtildi. yakın gelecekte şekillenecektir.

“Rekabet Kurumu’nun dijital piyasalardaki deneyimi, bu piyasaların klasik piyasalardan farklı özelliklere sahip olduğunu, bu piyasalar için yapılan ve yapılacak incelemelerde ilgili piyasaların tanımlandığını, bu piyasalardaki teşebbüslerin piyasa gücünün gerçek anlamda belirlenmesini göstermektedir. piyasalarda, ihlal davranışının bir kayıp teorisi çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve ihlal için uygun ve etkili bir yasal çözüm tasarlamanın, dijital pazarlar, güçlü ağ etkileri, bilgi sahipliğine dayalı güç, pazarların gelişme eğilimi, pazara giriş ve pazar büyümesinin önündeki yüksek engeller, teşebbüslerin olağanüstü boyutlara hızla büyümesi ve faaliyetlerini farklı segmentlere çeşitlendirmesi, hızlı geçiş yapabilme ve onlarca farklı iş modelini barındırabilme gibi özelliklerle karakterize edilmektedir. Tüm bu özelliklerin birleşimi, bu pazarlardaki rekabet hukuku uygulamalarını kozmik olarak etkilemekte ve çoğu zaman karmaşık hale getirmekte, rekabet hukuku yaptırımı açısından yeni araçlar arayışına yol açmaktadır.”

Açıklamada, artan internet kullanıcı sayısı ve ülke nüfusu açısından internette geçirilen sürenin, bu kullanıcıların günlük hayatın her alanında dijital pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerle yoğun rekabet etmesine neden olduğu belirtildi. etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, tüketiciler üzerindeki olası etkilerin yanı sıra yatırımların, inovasyona yönelik teşvikin ve dijital pazarların rekabetçi yapısının da bu eylemlerden olumsuz etkilenme riski oluşturduğuna dikkat çekildi.

“Bu amaçla Rekabet Kurumu tarafından Türk rekabet hukukunun dijital piyasalardaki uygulamaları ve bu piyasalarda karşılaşılan güçlükler ile bu piyasalarda politika değişikliği ihtiyacına yönelik yürütülen çalışmalara son şekli verilmiştir. sağlanacak etkileşim ve alınacak geri bildirimlerin katkı sağlayacağı öngörüldüğü için geleceğe yönelik bir yol haritası oluşturmayı amaçlayan bu çalışmanın kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurumu’nun dijital piyasalara bakış açısı, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki mevcut türev araçlar ve bu alandaki somut uygulamaları ile yakın geleceğe yönelik amaç ve vizyonunu şekillendirmesi mümkün hale gelmiştir.”

alpuhaber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu